Vanaf zaterdag 5 juni gaan er nieuwe versoepelingen in: kunst- en cultuurbeoefening in groepen is voor alle leeftijden weer toegestaan. Groepslessen voor volwassenen kunnen hervat worden en orkesten en ensembles mogen weer samen repeteren. Publiek is nog niet toegestaan. Voor zingen geldt het advies om niet te zingen in een koor. 

We zijn heel blij dat we bijna iedereen weer in het gebouw mogen verwelkomen. Cursisten die weer fysiek les kunnen krijgen in groepsverband, ontvangen daar bericht over via hun docent.

 

Quarantainemaatregelen

Mocht een (individuele) les vanwege quarantainemaatregelen van docent of leerling niet door kunnen gaan, dan kan de docent de les online geven. Dit spreken docent en leerling(en) onderling samen af.

 

Veiligheidsprotocol en richtlijnen:

We vinden het belangrijk om veilig te starten. We hanteren het protocol van voor de lockdown. De belangrijkste veiligheidsrichtlijnen zijn:

 

- Zonder afspraak geen toegang in het gebouw.

- Draag een mondkapje bij de entree, in de gangen en foyer (vanaf 13 jaar).

- Kom alleen. Ouders van jonge cursisten wachten bij voorkeur buiten.

- Ontsmet voor de les je handen.

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

- Houd 1,5 meter afstand, ook van de docent.

- Pak je instrument uit op de gang, bij de uitpaktafels.

- Blijf thuis bij griep en verkoudheid.

- Eut de Kunst Urk heeft het recht om bezoekers te weigeren.

 

Het veiligheidsprotocol van Eut de Kunst Urk kun je hier raadplegen.

 

Vragen?
Heb je vragen? Stel ze gerust via je docent of urk@cultuurbedrijfnop.nl. We doen ons best je zo snel mogelijk te beantwoorden.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens RvT, directie, medewerkers en vrijwilligers,

 

Marcel Jansen
directeur-bestuurder