Geschiedenis Muziekschool Urk

Muziekschool Urk is in 19 op verzoek van een aantal inwoners van Urk gestart met het geven van blokfluit lessen en pianolessen. Er werd gestart in ' Jeugd aan de Pyramide weg op Urk met 2 docenten Er werd gewerkt onder onze overkoepelende organisatie N.A.O.M.I. Er was een grote vraag naar muzieklessen op andere instrumenten en al snel kwamen er docenten bij. Muziekschool Urk heeft vanaf de aanvang altijd plezier in muziek maken en kwaliteit van de muzieklessen voorop gesteld. Er is altijd voor gekozen om voor ieder instrument een vakdocent aan te nemen zodat we altijd kwaliteit kunnen garanderen. Muziekschool Urk is met het Jeugd mee verhuist naar De Richel. Intussen groeide het aantal leerlingen al snel tot over de 100 en werd het tijd om een zelfstandige organisatie op te richten. Dit werd in Stichting Muziekschool Urk. Muziekschool Urk heeft altijd goed en prettig samengewerkt met het Jeugd maar i.v.m. Ruimte problemen moest er een locatie met meer lokalen gevonden worden. We vonden dit in het medisch centrum Wijk 8. We zijn hier gehuisvest geweest van 2009 tot 2014. Kindcentrum Er is op Urk veel muzikaal talent en de interesse is vrij divers. De klassieke instrumenten zijn goed vertegenwoordigd d.m.v. De piano, orgel, accordeon, klassiek gitaar, viool, cello en sinds dit jaar de harp. De lichte muziek wordt vertegenwoordigd door elektrisch gitaar, drum, basgitaar, contrabas, pop begeleidingslessen. Blaasinstrumenten blokfluit, dwarsfluit, klarinet en saxofoon. Vocaal wordt er zangles gegeven zowel privéles als in groepsvorm en is er een musical groep. Naast instrumentale en vocale lessen wordt er ook nog balletlessen gegeven in sporthal de Nagel. Al met al tijd voor een locatie waar we alles kunnen samenbrengen zodat er samenspel en samenwerking kan ontstaan. We zijn dan ook heel blij met de steun van Gemeente Urk die een “ kindcentrum” bouwt waar wij diverse lokalen en een spiegelzaal tot onze beschikking gaan krijgen. We verheugen ons er enorm op om eindelijk een “ eigen” plek te krijgen binnen de gemeenschap van Urk. Noodlocatie de Ark We hadden in 2013 gepland dat we in september al in het nieuwe pand aan de Slenk zouden starten. Dit pand zal echter pas in januari 2015 in gebruik genomen kunnen worden. I.v.m. Huur opzeg- termijnen e.d. Zijn we al weg uit het medisch centrum en we zijn kerk de Ark aan de Vlechttuinen zeer dankbaar dat wij voorlopig bij hen onderdak hebben. Muziek voor iedereen! Muziekschool Urk wil muzieklessen voor alle inwoners van Urk toegankelijk maken en biedt dan ook diverse lesvormen aan. Hiervan zijn onze privé lessen en onze groepslessen twee uitersten. Vraag naar de diverse mogelijkheden. Wij bieden muziekles op maat.